Osuuskunta Tekemonian rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä:
Osuuskunta Tekemonia
Matarankatu 4,
40100 Jyväskylä
014 333 7000

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Antti Hirvensalo,
Matarankatu 4
40100 Jyväskylä

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja kerätään Osuuskunnan jäsenasioita varten

4. Rekisterin tietosisältö:
Osuuskunta Tekemonian jäsenluetteloon rekisteröidään osuuskunnan jäsenen nimi osoitetiedot ja jäseneksi liittymispäivämäärä

5. Tietojen luovutukset EU:n ja ETA:n ulkopuolelle:
Ei

6. Rekisterissä on tiedot Osuuskunta Tekemonian jäsenistä

7. Rekisteristä ei säännön mukaisesti luovuteta tietoja mihinkään

8. Rekisterin suojaus:

  • Rekisteri on suojattu verkkokansiossa. Verkkokansioon on pääsy vain tietyillä rekisterinpitäjän edustajilla. Heillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.
  • Vaitiolovelvollisuus sitoo osuusrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten osuuskunnan jäsenen omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9. Tiedon korjaaminen
Osk. Tekemonian jäsenen on mahdollista korjata ja täydentää hänestä tallennettuja tietoja. Tiedon korjaamisesta huolehtii rekisterin vastuuhenkilöt.

10. Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30§ mukaisesti oikeus kieltää Tekemonia osk. käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kielto tulee esittää kirjallisesti osoitteeseen:
Osk. Tekemonia
Matarankatu 4,
40100 Jyväskylä

Rekisteröidyn tulee esittää kiellon lisäämiseksi tarpeelliset seikat:
Nimi ja henkilötunnus